up
close_menu
Regulaminy

Regulaminy

Regulamin korzystania ze szlaków turystycznych na terenie Gminy Ochotnica Dolna

Znakowane szlaki turystyczne na terenie gminy Ochotnica Dolna położone są głównie na terenach prywatnych, użyczanych przez właścicieli dla celów turystycznych i rekreacyjnych.

1. UWAGA! Znakowane szlaki turystyczne przebiegają po drogach dojazdowych do pól i lasów, gdzie pojazdami mechanicznymi poruszać się mogą jedynie właściciele posiadłości.

2. Każdy dorosły turysta korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponosi opiekun.

3. Szlaki znajdują się na terenie górskim, mają nawierzchnię naturalną i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego należy zachować na nich szczególną ostrożność.

4. Korzystający ze szlaków winien brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo, w szczególności warunki atmosferyczne: opady deszczu, śniegu, gwałtowne burze, występujące oblodzenia oraz ukształtowanie terenu.

5. Należy również pamiętać, że na szlakach mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, jak np. złomy, wywroty, złamane konary itp., dlatego należy zachować szczególną ostrożność.

6. Turysta może poruszać się tylko po wyznaczonych drogach i ścieżkach. Zakazuje się zbaczać z wyznaczonych szlaków z uwagi na naruszenie granic terenów prywatnych, na których są położone.

7. Poszczególne odcinki szlaków mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub z innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone tablicami: ZAKAZ WSTĘPU - trwają prace leśne.

8. Na odcinku szlaku, na którym może dojść do spotkania z pojazdami mechanicznymi, obowiązują ogólne przepisy o ruchu drogowym.

9. Biwakowanie i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach oznakowanych.

10. Uprasza się o niezaśmiecanie szlaków i zabieranie swoich śmieci ze sobą.

11. Każdorazowe wejście na szlak jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu.

12. Szlaki w aplikacji oznaczone są następującymi kolorami:
 trasy piesze - jasny niebieski ,
 trasy rowerowe oraz rowerowe MTB - czerwony ,
 trasy narciarskie - ciemny niebieski ,
 trasy tematyczne - zielony ,
 trasy biegowe - żółty .

Telefony alarmowe:

  • Ogólny alarmowy tel. 112
  • Policja tel. 997
  • Straż pożarna tel. 998
  • Pogotowie ratunkowe tel. 999
  • GOPR tel. 985

Aplikacja "NA RATUNEK"

Wystarczy zainstalować aplikację na swoim smartfonie, a następnie - w razie zagrożenia - wykonywa jej polecenia. Połączenie z zintegrowanym z aplikacją numerem alarmowym zostanie nawiązane automatycznie. W trakcie połączenia aplikacja dodatkowo wysyła SMS z lokalizacją osoby poszkodowanej.

Regulamin został uchwalony Uchwałą Nr XXII/208/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna, w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Zdobywco,

pobierz na telefon komórkowy i uruchom aplikację  Be active in Ochotnica&Tylmanowa.

Twoim zadaniem jest zdobycie wszystkich 4 wież znajdujących się w Gminie Ochotnica Dolna tj. na Koziarzu, Lubaniu, Gorcu i Magurkach. Zaplanuj trasę wycieczki uwzględniając swoje możliwości i warunki pogodowe. Nie jesteś ograniczony czasowo. Zadanie możesz wykonać w dowolnym okresie i przedziale czasowym.

Po wejściu na każdą wieżę widokową w aplikacji odblokuje się karta lokalizująca wieżę, w której zamieść zdjęcie wykonane z platformy wieży. 

Po zdobyciu wszystkich 4 wież w aplikacji  wyświetli się ostatnie zadanie do wykonania.

Na Zdobywców czekają gorczańsko - beskidzkie odznaki „Zdobywca 4 wież”

Zaczynamy!

https://www.ochotnica.pl/zdobadz-4-wieze/