up
close_menu
miejsca

miejsca

Wybrane miejsca z Ochotnicy i Tylmanowej:

filter
empty_folder

Lista jest pusta.

Wyniki wyszukiwania:

punktwidokowy
zdjęcie

Góra Wierch Babieniec

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

22

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Góra Zdżar

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

3

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Polana Jaworzyny Ochotnickie

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

2

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Polana Kudów

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

6

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Polana Za Turnią

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

6

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Przełęcz Wierch Młynne

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

6

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Zespół hal i polan Gorca Młynnieńskiego

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

7

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Zespół wypasowy Hal Podgorcowych i Gorca Gorcowskiego

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

5

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Dawna binduga - miejsce spławu drewna w Tylmanowej

Tylmanowa

Adres obiektu

2

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Góra Marszałek - fortyfikacje polowe z 1939 roku

Tylmanowa

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Górski grzbiet Dzwonkówek

Tylmanowa

Adres obiektu
punktwidokowy
zdjęcie

Góra Pasterski Wierch i dawne hale tylmanowskie

Tylmanowa

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Kładka na Dunajcu w osiedlu Wybrańce - zabytek inżynierii

Tylmanowa

Adres obiektu

7

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Osiedle Królowo – przeprawa czółnem przez Dunajec

Tylmanowa

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Polana Kolebisko - dawne osiedle sezonowe

Tylmanowa

Adres obiektu

4

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Polana Kotelnica

Tylmanowa

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Polana Szkapiarka pod Trzema Kopcami

Tylmanowa

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Góra Makowica

Tylmanowa

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Przełęcz między Błyszczem (Jaworzyną) a Jaworzem

Tylmanowa

Adres obiektu

3

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Przełęcz Złotne

Tylmanowa

Adres obiektu
punktwidokowy
zdjęcie

Przełom Dunajca w osiedlu Kłodne

Tylmanowa

Adres obiektu

3

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Wzgórze Brzezie

Tylmanowa

Adres obiektu

13

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Osiedle Lachówka

Tylmanowa

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Przełom Dunajca pod Soblem

Tylmanowa

Adres obiektu
punktwidokowy
zdjęcie

Wzgórze Cyrhla - Zabaście

Tylmanowa

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Góra Błyszcz (Jaworzyna)

Tylmanowa

Adres obiektu

6

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Droga Knurowska - zabytek inżynierii wojskowej

Ochotnica Górna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Krzyż Niepodległości na wzgórzu Zawadowskim

Ochotnica Górna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Osiedle Studzionki

Ochotnica Górna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Osiedle za Holiną

Ochotnica Górna

Adres obiektu

3

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Polany Przysłop i Bieniowe

Ochotnica Górna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Potok Jamne

Ochotnica Górna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Przełęcz Certez nad osiedlem Za Holiną

Ochotnica Górna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Wojtyłowa Gazdówka na osiedlu Skałka

Ochotnica Górna

Adres obiektu

2

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Wzniesienie Trzy Kopce

Ochotnica Górna

Adres obiektu
punktwidokowy
zdjęcie

Dawna kwatera partyzantów AK w osiedlu Skałka

Ochotnica Górna

Adres obiektu

2

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Bacówka "U Bucka" na polanie Buciorówka

Ochotnica Górna

Adres obiektu

2

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Góra Kiczora oraz zespół dawnych hal Cioski

Ochotnica Górna

Adres obiektu

2

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Hala Przehyba oraz polany Zoniowskie

Ochotnica Górna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Polana Homelka

Ochotnica Górna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Polana Jaworzyna Kamienicka

Ochotnica Górna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Polana Pańska Przehybka

Ochotnica Górna

Adres obiektu

2

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Polana Sucha

Ochotnica Górna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Polana Średniak

Ochotnica Górna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Polana Zielenica

Ochotnica Górna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
punktwidokowy
zdjęcie

Zespół wypasowy Przysłopów

Ochotnica Górna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
wierzewidokowe
zdjęcie

Polana Magurki - wieża widokowa

Ochotnica Górna

Adres obiektu

103

Ilość odwiedzin
wierzewidokowe
zdjęcie

Góra Suchy Groń (Koziarz) - wieża widokowa

Tylmanowa

Adres obiektu

146

Ilość odwiedzin
wierzewidokowe
zdjęcie

Góra Gorc - wieża widokowa

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

74

Ilość odwiedzin
wierzewidokowe
zdjęcie

Góra Lubań – wieża widokowa

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

100

Ilość odwiedzin
schroniska
zdjęcie

Baza namiotowa pod Gorcem

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

6

Ilość odwiedzin
schroniska
zdjęcie

Baza namiotowa pod Lubaniem

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

6

Ilość odwiedzin
schroniska
zdjęcie

Budynek dawnej szkoły na Ustrzyku

Ochotnica Górna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
schroniska
zdjęcie

Schronisko Gorczańska Chata

Ochotnica Górna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
schroniska
zdjęcie

Stacja turystyczna w osiedlu Skałka

Ochotnica Górna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
historia
zdjęcie

Budynek szkoły w Ochotnicy Dolnej – Centrum

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

9

Ilość odwiedzin
historia
zdjęcie

Cmentarz parafialny w Ochotnicy Dolnej

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

4

Ilość odwiedzin
historia
zdjęcie

Osiedle Kudowe

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
historia
zdjęcie

Osiedle Leskówka

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

3

Ilość odwiedzin
historia
zdjęcie

Osiedle Osobie

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
historia
zdjęcie

Osiedle Twarogi

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
historia
zdjęcie

Pomnik ofiar Krwawej Wigilii

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

7

Ilość odwiedzin
historia
zdjęcie

Pozostałości zabudowań dworskich

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

2

Ilość odwiedzin
historia
zdjęcie

Ruiny młyna Brzeźnych w osiedlu Brzeźnie

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
historia
zdjęcie

Ruiny schroniska i krzyż partyzancki na Lubaniu

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

3

Ilość odwiedzin
historia
zdjęcie

Wzgórze Krzyżowy Gronik

Ochotnica Dolna

Adres obiektu
historia
zdjęcie

Zespół młyna Stanisława Mazurka

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
historia
zdjęcie

Ślady po działach wojennych z 1914 i 1939 roku na górze Basta

Tylmanowa

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
historia
zdjęcie

Zabudowania osiedla Burdel

Tylmanowa

Adres obiektu
historia
zdjęcie

Cmentarz parafialny w Ochotnicy Górnej

Ochotnica Górna

Adres obiektu

10

Ilość odwiedzin
historia
zdjęcie

Dom parafialny "Karcma"

Ochotnica Górna

Adres obiektu

2

Ilość odwiedzin
historia
zdjęcie

Elektrownia wodna Andrzeja Foksa na potoku Jamne

Ochotnica Górna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
historia
zdjęcie

Kopiec graniczny w paśmie Lubania

Ochotnica Górna

Adres obiektu
historia
zdjęcie

Łukowy most kamienny w osiedlu Bartoszówka

Ochotnica Górna

Adres obiektu
historia
zdjęcie

Mogiła plut. Władysława Pisarskiego "Piwonia"

Ochotnica Górna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
historia
zdjęcie

Obozy - ziemianki partyzanckie pod Kiczorą

Ochotnica Górna

Adres obiektu
historia
zdjęcie

Osiedle Majdówka

Ochotnica Górna

Adres obiektu
historia
zdjęcie

Dwór Berskich wraz z reliktami ogrodu

Tylmanowa

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
historia
zdjęcie

Uroczysko pod Pańską Przehybką - miejsce katastrofy B-24J Liberatora

Ochotnica Górna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
historia
zdjęcie

Ziemianki partyzanckie pod Przehybką

Ochotnica Górna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
miejscekulturowe
zdjęcie

Drewniana zabudowa z XIX wieku w osiedlu Gardonie

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

3

Ilość odwiedzin
miejscekulturowe
zdjęcie

Ruiny zespołu wodnego „Pod Grapą”

Ochotnica Dolna

Adres obiektu
miejscekulturowe
zdjęcie

Trzy Kopce - miejsce pochówku samobójców

Tylmanowa

Adres obiektu

57

Ilość odwiedzin
miejscekulturowe
zdjęcie

Wystawy etnograficzna oraz lotnicza w Wiejskim Ośrodku Kultury

Ochotnica Górna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
miejscekulturowe
zdjęcie

Koliba Królczyków na polanie Pod Magurką

Ochotnica Górna

Adres obiektu

2

Ilość odwiedzin
miejscekulturowe
zdjęcie

Polana Łonna

Ochotnica Górna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
osobliwoscprzyrody
zdjęcie

Potok Złotne

Tylmanowa

Adres obiektu
osobliwoscprzyrody
zdjęcie

Jaskinia Wietrzna Dziura

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
osobliwoscprzyrody
zdjęcie

Progi skalne w korycie rzeki Ochotnicy

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

4

Ilość odwiedzin
osobliwoscprzyrody
zdjęcie

Skałki "Samorody" na Lubaniu

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

4

Ilość odwiedzin
osobliwoscprzyrody
zdjęcie

Torfowisko na dawnej polanie Jeziorne

Ochotnica Dolna

Adres obiektu
osobliwoscprzyrody
zdjęcie

Torfowisko na polanie Wierch Lubania

Ochotnica Dolna

Adres obiektu
osobliwoscprzyrody
zdjęcie

Wychodnie skalne nad osiedlem Kuce

Ochotnica Dolna

Adres obiektu
osobliwoscprzyrody
zdjęcie

Jaskinie osuwiskowe nad jeziorami

Ochotnica Górna

Adres obiektu
osobliwoscprzyrody
zdjęcie

Jeziorko Iwankowskie

Ochotnica Górna

Adres obiektu
osobliwoscprzyrody
zdjęcie

Jeziorko Zawadowskie

Ochotnica Górna

Adres obiektu
osobliwoscprzyrody
zdjęcie

Las Mechów pod Przehybą

Ochotnica Górna

Adres obiektu
osobliwoscprzyrody
zdjęcie

Odsłonięcie warstw hieroglifowych w osiedlu Piszczkówka

Ochotnica Górna

Adres obiektu

3

Ilość odwiedzin
osobliwoscprzyrody
zdjęcie

Biała Skała

Tylmanowa

Adres obiektu

5

Ilość odwiedzin
osobliwoscprzyrody
zdjęcie

Jaskinia Zbójecka Dziura

Tylmanowa

Adres obiektu
osobliwoscprzyrody
zdjęcie

Wzgórze Basta

Tylmanowa

Adres obiektu

4

Ilość odwiedzin
osobliwoscprzyrody
zdjęcie

Torfowisko wysokie na wzniesieniu Trzy Kopce

Ochotnica Górna

Adres obiektu
osobliwoscprzyrody
zdjęcie

Wodospad na potoku Zawadowskim

Ochotnica Górna

Adres obiektu
osobliwoscprzyrody
zdjęcie

Zbójecki plac na polanie Średniak

Ochotnica Górna

Adres obiektu
osobliwoscprzyrody
zdjęcie

Zbójeckie Stoły

Tylmanowa

Adres obiektu
koscioly
zdjęcie

Kapliczka w osiedlu Leskówka

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

6

Ilość odwiedzin
koscioly
zdjęcie

Kapliczka z dzwonkiem burzowym w osiedlu Wierchmłynne

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
koscioly
zdjęcie

Kościół pw. Znalezienie Krzyża Świętego w Ochotnicy Dolnej

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

4

Ilość odwiedzin
koscioly
zdjęcie

Ołtarz papieski na Lubaniu

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

49

Ilość odwiedzin
koscioly
zdjęcie

Kaplica na osiedlu Studzionki

Ochotnica Górna

Adres obiektu
koscioly
zdjęcie

Cmentarz Parafialny w Tylmanowej

Tylmanowa

Adres obiektu

16

Ilość odwiedzin
koscioly
zdjęcie

Kalwaria Tylmanowska na górze Basta

Tylmanowa

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
koscioly
zdjęcie

Kapliczka papieska na górze Błyszcz

Tylmanowa

Adres obiektu

5

Ilość odwiedzin
koscioly
zdjęcie

Kapliczka w Koniowcu

Tylmanowa

Adres obiektu

5

Ilość odwiedzin
koscioly
zdjęcie

Kościół pw. Św. Mikołaja w Tylmanowej wraz z dzwonnicą

Tylmanowa

Adres obiektu

7

Ilość odwiedzin
koscioly
zdjęcie

Kaplica w osiedlu Sołtyska w potoku Jamne

Ochotnica Górna

Adres obiektu
koscioly
zdjęcie

Kapliczka "Pod Bozymanką" w potoku Jamne

Ochotnica Górna

Adres obiektu
przyrodachroniona
zdjęcie

Rezerwat przyrody Pusta Wielka

Tylmanowa

Adres obiektu
wc
zdjęcie

Tylmanowa Zawodzie Os. Mastalerze

Tylmanowa

Adres obiektu
wc
zdjęcie

Ochotnica Dolna Targowisko

Ochotnica Dolna

Adres obiektu
wc
zdjęcie

Ochotnica Górna Amfiteatr

Ochotnica Górna

Adres obiektu
wc
zdjęcie

Ochotnica Dolna Kościół

Ochotnica Dolna

Adres obiektu
wc
zdjęcie

Tylmanowa Rzeka

Tylmanowa

Adres obiektu
wc
zdjęcie

Tylmanowa WOK

Tylmanowa

Adres obiektu
bicycles_repair
zdjęcie

Ochotnica Dolna - Targowisko

Ochotnica Dolna

Adres obiektu
bicycles_repair
zdjęcie

Ochotnica Górna - WOK

Ochotnica Górna

Adres obiektu
bicycles_repair
zdjęcie

Ochotnica Górna - Schronisko

Ochotnica Górna

Adres obiektu
bicycles_repair
zdjęcie

Tylmanowa

Tylmanowa

Adres obiektu
gastronomia
zdjęcie

Carrefour Express

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

4

Ilość odwiedzin
gastronomia
zdjęcie

Delikatesy Centrum

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

3

Ilość odwiedzin
gastronomia
zdjęcie

HitPol Delikatesy Centrum

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

2

Ilość odwiedzin
gastronomia
zdjęcie

Lewiatan

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

6

Ilość odwiedzin
gastronomia
zdjęcie

EURO Szarlotka Twój Sklep

Ochotnica Dolna

Adres obiektu
gastronomia
zdjęcie

Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Duet”

Ochotnica Dolna

Adres obiektu
gastronomia
zdjęcie

Sklep spożywczy

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

5

Ilość odwiedzin
gastronomia
zdjęcie

"Sezam" Sklep Spożywczy

Ochotnica Dolna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
gastronomia
zdjęcie

Sezamek

Ochotnica Dolna

Adres obiektu
gastronomia
zdjęcie

Restauracja OCH

Ochotnica Dolna

Adres obiektu
gastronomia
zdjęcie

Delikatesy. Euro sklep.

Tylmanowa

Adres obiektu

4

Ilość odwiedzin
gastronomia
zdjęcie

Groszek

Tylmanowa

Adres obiektu

4

Ilość odwiedzin
gastronomia
zdjęcie

Lewiatan

Tylmanowa

Adres obiektu

5

Ilość odwiedzin
gastronomia
zdjęcie

Sklep spożywczo-przemysłowy

Ochotnica Górna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
gastronomia
zdjęcie

Groszek

Ochotnica Górna

Adres obiektu

1

Ilość odwiedzin
gastronomia
zdjęcie

Sklep spożywczy

Ochotnica Górna

Adres obiektu

3

Ilość odwiedzin
gastronomia
zdjęcie

Sklep spożywczy "U Janiny"

Ochotnica Górna

Adres obiektu
gastronomia
zdjęcie

Sklep spożywczy

Ochotnica Górna

Adres obiektu
parkingowe
zdjęcie

Tylmanowa - Kalwaria

Tylmanowa

Adres obiektu

6

Ilość odwiedzin
parkingowe
zdjęcie

Tylmanowa - Kościół

Tylmanowa

Adres obiektu

2

Ilość odwiedzin
parkingowe
zdjęcie

Tylmanowa - WOK

Tylmanowa

Adres obiektu

5

Ilość odwiedzin
parkingowe
zdjęcie

Tylmanowa - Apteka

Tylmanowa

Adres obiektu

4

Ilość odwiedzin
parkingowe
zdjęcie

Ochotnica Dolna - Ligasy

5

Ilość odwiedzin
parkingowe
zdjęcie

Ochotnica Dolna - Rola

5

Ilość odwiedzin
parkingowe
zdjęcie

Ochotnica Dolna - Kościół

5

Ilość odwiedzin
parkingowe
zdjęcie

Ochotnica Dolna - Targowisko

2

Ilość odwiedzin
parkingowe
zdjęcie

Ochotnica Dolna - Wierch Młynne

Ochotnica Dolna

Adres obiektu
parkingowe
zdjęcie

Ochotnica Dolna - Kudowe

3

Ilość odwiedzin
parkingowe
zdjęcie

Ochotnica Górna - WOK

5

Ilość odwiedzin
parkingowe
zdjęcie

Ochotnica Górna - Ustrzyk

2

Ilość odwiedzin
parkingowe
zdjęcie

Ochotnica Górna - Skałka

Ochotnica Górna

Adres obiektu
parkingowe
zdjęcie

Ochotnica Górna - Szkoła Podstawowa

Ochotnica Górna

Adres obiektu
parkingowe
zdjęcie

Tylmanowa - Os. Chlebki

Tylmanowa

Adres obiektu
parkingowe
zdjęcie

Tylmanowa - Os. Paluchy

Tylmanowa

Adres obiektu

Filtruj miejsca

Miejscowości

Typy miejsc


Sortuj miejsca